Χορηγίες-Έκθεση

Πρόσκληση Χορηγών-Εκθετών

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) διοργανώνει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής μεταξύ 5 – 7 Νοεμβρίου 2015, στη Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο διοργανώνεται ανά διετία και αποτελεί τη δυναμικότερη πλατφόρμα προβολής του έργου και ανάδειξης της συμβολής, της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία ευρύτερα. Με διευρυμένη θεματολογία, το Συνέδριο στοχεύει στην επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των πλαστικών χειρουργών, στην πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και απόψεων και στην ενίσχυση της δικτύωσης των συμμετεχόντων.

Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν 300 Ειδικευμένοι και Ειδικευόμενοι Ιατροί, Νοσηλευτές και Φοιτητές Ιατρικών Σχολών, ενώ φιλοξενούνται κορυφαίες Φαρμακευτικές Εταιρίες, Εταιρίες Ιατρικών Ειδών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της Πλαστικής Χειρουργικής.

Το 11ο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής αποτελεί το κορυφαίο γεγονός του κλάδου και μέσω του Προγράμματος Χορηγιών, παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής προβολής την εταιρικής ταυτότητας των συμμετεχόντων εταιριών και δικτύωσης με την εθνική και διεθνή κοινότητα των πλαστικών χειρουργών, κατά τη διάρκεια των εργασιών και των κοινωνικών εκδηλώσεων της εκδήλωσης.

Οι Χορηγοί συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου, ενισχύουν την εταιρική τους ταυτότητα, αξιοποιώντας τις πολλαπλές ευκαιρίες στοχευμένης προβολής που προσφέρει η διοργάνωση, όπως η αποκλειστικότητα, η ενίσχυση της φήμης και η διεύρυνση του πελατολογίου, η προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση υφιστάμενων ή η παρουσίαση νέων εμπορικών σημάτων, η προβολή της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, η διαφοροποίηση από τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό και η δυνατότητα ανάπτυξης προσαρμοσμένου σχήματος συμμετοχής.

Μέσω του Προγράμματος Χορηγιών, παρέχεται η ευκαιρία να προάγετε αποτελεσματικά την εταιρική σας ταυτότητα και να δικτυωθείτε με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εργασιών και των κοινωνικών εκδηλώσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Επικοινωνία-Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές προς τους Χορηγούς καθώς και για να συζητήσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ARTION Conferences & Events, κα Χριστίνα Γεωργιάδου.

ARTION Conferences & Events
Επίσημος Διοργανωτής Συνεδρίων (PCO) για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
P.  Εθνικής Αντιστάσεως 74, Sigma Block 1
      Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
D.  +30 2310257812 (Γραμμή Συνεδρίου)
T.  +30 2310272275 / 2310252330
F.  +30 2310272276
E.  welcome@hesprascongress.gr
W. www.hesprascongress.gr